Κωδικό
  • Λόγω τεχνικού προβλήματος της σελίδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για διαθεσιμότητα στα μηχανικά ανταλλακτικά. T. 2431022833, e-mail: info@vitas-sa.gr

     

Γραμμή ΚΤΕΟ
title
Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, ο υπερσύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός μας, η τεράστια παρακαταθήκη ανταλλακτικών και αξεσουάρ το άριστα καταρτισμένο τεχνικό μας προσωπικό και τα διοικητικά στελέχη μας εγγυώνται την άμεση και πλήρη εξυπηρέτηση και του πιο απαιτητικού μας πελάτη.
Στο χώρο ελέγχου του ΙΚΤΕΟ  είναι εγκατεστημένη αυτόματη γραμμή ελέγχου ελαφρών οχημάτων (έως 3,5 t).
O μηχανολογικός εξοπλισμός ελέγχεται τακτικά από ειδικό φορέα διακρίβωσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των μετρήσεων.